Pragnoza egipska tom 3 wydanie drugie, poprawione


Trzeci tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Ksiąg 10-12 Corpus Hermeticum.

Obszerny komentarz ezoteryczny Jana van Rijckenborgha do tych Ksiąg, wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady ich zawartości, opisując trzy główne przeszkody na ścieżce duchowej. Są to:

- fałszywe pojmowanie dobra i zła, ponieważ prawdziwe i jedyne Dobro jest tylko u Boga,

- rezultaty działania umysłu i zmysłów, powodujące związanie z tym światem,  

- skłonność do wykorzystywania sił otrzymanych ze świata duchowego do ziemskich potrzeb, co oznacza niewierność wobec Ducha.

Na końcu tego tomu zamieszczono piętnastostronicowy słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Brama Saturna”, wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.