Pamiętnik z Konferencji Boehme - Mickiewicz


Wpływ myśli hermetycznej Jakoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja

Tak brzmiał tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2008 roku, w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

W tej książce zamieszczone są wszystkie materiały i referaty przekazane uczestnikom tej konferencji.